บัตรเข้าชม และการเดินทางมา

การเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

ข้อมูลบัตรเข้าชม

สำหรับ การจอง
และเข้าชมเป็นหมู่คณะ
TEL: 0288-77-1777

ราคาเข้าชมเป็นหมู่คณะ

สำหรับผู้ใหญ่เด็ก
บัตรผ่านเต็มวัน4,000เยน2,000เยน
บัตรผ่านช่วงบ่าย
ตั้งแต่ 14.00 น. หรือ 13.00 น.
ในฤดูหนาว
3,500เยน1,900เยน
 • * ค่าเข้าชมแบบหมู่คณะ ใช้ได้สำหรับกลุ่ม 8 คนขึ้นไป
 • *ผู้ใหญ่หมายถึงมีอายุ 13 ปีขึ้นไป
 • *เด็กหมายถึงมีอายุ 6 ถึง 12 ปี
 • *เด็ก 5 ขวบหรือต่ำกว่าเข้าได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย e

การเข้าชมแบบคณะนักเรียน

นักเรียนประถมศึกษา1,350เยน
นักเรียนมัธยมศึกษา1,650เยน
นักศึกษา, นักเรียนเทคนิค2,100เยน
 • *สำหรับเฉพาะการท่องเที่ยวที่จัดโดยโรงเรียนและการท่องเที่ยวฉลองจบการศึกษาเท่านั้น

บัตรผ่านด้านสังคมศึกษา (กิจกรรมเครื่องแต่งกายพิเศษ)

นักเรียนประถมศึกษา/
มัธยมศึกษา
3,100เยน
 • *บัตรผ่านฟรี รวมถึงการเช่าและแต่งกายในชุดย้อนยุค, การสัมมนาเพื่อการศึกษา, ประสบการณ์การทำ/เล่นการละเล่นแบบเอโดะ ฯลฯ
 • *จำกัดเฉพาะกลุ่มไม่เกิน 20 คน ไม่รวมอาหาร เด็กก่อนวัยเรียนไม่สามารถรับข้อเสนอนี้ได้
 • *เฉพาะการท่องเที่ยวที่จัดโดยโรงเรียนและการท่องเที่ยวฉลองจบการศึกษาเท่านั้น
 • *จำกัดเพียง 1 กลุ่มต่อวัน
 • *จำกัดขนาดของกลุ่ม

การจอดรถ

เอโดะ วันเดอร์แลนด์มีพื้นที่จอดรถกว่า 2,000 คัน

รถบัสนักท่องเที่ยว(200 คัน)1,300เยน
รถมินิบัส(200 คัน)1,300เยน
รถยนต์(2,000 คัน)800เยน
จักรยานยนต์(100 คัน)400เยน
 • *ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
กลับ ด้านบน