บัตรเข้าชม และการเดินทางมา

ค่าธรรมเนียมการเข้าชมทั่วไป

ข้อมูลบัตรเข้าชม

บุคคลทั่วไป

สำหรับผู้ใหญ่เด็ก
บัตรผ่านเต็มวัน4,700เยน2,400เยน
บัตรผ่านช่วงบ่าย
ตั้งแต่ 14.00 น. หรือ 13.00 น.
ในฤดูหนาว
4,100เยน2,100เยนn
  • *ผู้ใหญ่หมายถึงมีอายุ 13 ปีขึ้นไป
  • *เด็กหมายถึงมีอายุ 6 ถึง 12 ปี
  • *เด็ก 5 ขวบหรือต่ำกว่าเข้าได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ส่วนลดสำหรับผู้ทุพพลภาพ

สำหรับผู้ใหญ่เด็ก
บัตรผ่านเต็มวัน2,820เยน1,440เยน
บัตรผ่านช่วงบ่าย
ตั้งแต่ 14.00 น. หรือ 13.00 น.
ในฤดูหนาว
2,460เยน1,260เยน
  • *จำเป็นต้องแสดงบัตรประจำตัว
  • *ผู้ดูแลหนึ่งคนจะได้รับสิทธิส่วนลด 40%
  • *ไม่อาจใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆ ได้
  • *หมายเหตุ: เข้าชมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ค่าเข้าชมของเด็กสำหรับนักเรียนประถม ค่าเข้าชมของผู้ใหญ่สำหรับนักเรียนมัธยมหรือสูงกว่านั้น

ส่วนลดสำหรับผู้สูงอายุ

บัตรผ่านเต็มวั3,290เยน
บัตรผ่านช่วงบ่าย
ตั้งแต่ 14.00 น. หรือ 13.00 น.
ในฤดูหนาว
2,870เยน
  • *สำหรับผู้เข้าชมอายุ 65 ปีขึ้นไป จำเป็นต้องแสดงบัตรประจำตัว
  • *ไม่อาจใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆ ได้

ค่าธรรมเนียมจอดรถ

เอโดะ วันเดอร์แลนด์มีพื้นที่จอดรถกว่า 2,000 คัน

รถยนต์
(2,000 คัน)
800เยน
จักรยานยนต์
(100 คัน)
400เยน
  • *ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
กลับ ด้านบน